14183804_326072977731599_6478447272160956848_n
233333333
6054
14183804_326072977731599_6478447272160956848_n2333333336054

Mực Ricoh MP4054,5054,6054

Loại mực: photocopy đen trắng

Dùng cho máy photo:MP4054,5054,6054

Trọng lượng: g

Số bản chụp:  bản độ phủ 5%

Chất lượng mức tốt cho ra bản in đẹp, chữ sắc nét, ít mực thải.